Konfigurace Nette

Přehled všech konfiguračních voleb v Nette Frameworku.

Součásti Nette nastavujeme pomocí konfiguračních souborů, které se obvykle zapisují ve formátu NEON. Nejlépe se upravují v editorech s jeho podporou. Pokud používate celý framework, konfigurace se načte při zavádění aplikace, pokud ne, přečtěte si, jak konfiguraci načíst.

 application: 	Application
constants: Definice PHP konstant
database: Databáze
decorator: Dekorátor
di: DI kontejner
extensions: Instalace dalších DI rozšíření
forms: Formuláře
http: HTTP hlavičky
includes: Vkládání souborů
latte: Šablony Latte
mail: Maily
parameters: Parametry
php: PHP konfigurace
routing: Routování
search: Automatická registrace služeb
security: Přístupová oprávnění
services: Služby
session: Session
tracy: Tracy debugger

Chcete-li zapsat řetězec obsahující znak %, musíte jej escapovat zdvojením na %%. Ve verzi 3.0 bylo nutné zdvojit i @ pro odlišení od názvu služby.

verze: 4.0 3.x 2.x