Dependency Injection

Balíček nette/di poskytuje nesmírně pokročilý kompilovaný DI kontejner pro PHP.

Instalace

Knihovnu stáhnete a nainstalujete pomocí nástroje Composer:

composer require nette/di