Nette
Database

databázový layer
pro PHP

Database Core

Nette Database Core je základní vrstva pro přístup k databázi, tzv. database abstraction layer. Tvoří obálku nad PDO a poskytuje základní funkcionalitu pokládání dotazů.

Database Explorer

Nette Database Explorer zásadním způsobem zjednodušuje získávání dat z databáze bez nutnosti psát SQL dotazy. Pokládá efektivní dotazy a nepřenáší zbytečná data.

Přes 15 let vývoje

Nette vyvíjíme přes 15 let - a číslo stále roste! Knihovny, které poskytujeme, jsou proto velmi zralé, stabilní a široce používané. Věří jim řada globálních korporací a pohání mnoho významných webových stránek. Kdo používá a důvěřuje Nette?

Podporované databáze

Nette podporuje následující databáze:

Databázový server DSN jméno Podpora v Core Podpora v Explorer
MySQL (>= 5.1) mysql ANO ANO
PostgreSQL (>= 9.0) pgsql ANO ANO
Sqlite 3 (>= 3.8) sqlite ANO ANO
Oracle oci ANO
MS SQL (PDO_SQLSRV) sqlsrv ANO ANO
MS SQL (PDO_DBLIB) mssql ANO
ODBC odbc ANO