Editory & nástroje

Můžete být zdatný programátor, ale teprve s dobrými nástroji se z vás stane mistr. V této kapitole najdete tipy na důležité nástroje, editory a pluginy.

IDE editor

Rozhodně doporučujeme pro vývoj používat plnohodnotné IDE, jako je třeba PhpStorm, NetBeans, VS Code, a nikoliv jen textový editor s podporou PHP. Rozdíl je opravdu zásadní. Není důvod se spokojit s pouhým editorem, který sice umí obarvovat syntaxi, ale nedosahuje možností špičkového IDE, které přesně napovídá, hlídá chyby, umí refaktorovat kód a spoustu dalšího. Některé IDE jsou placené, jiné dokonce zdarma.

NetBeans IDE má podporu pro Nette, Latte a NEON už vestavěnou.

PhpStorm: nainstalujte si tyto pluginy v Settings > Plugins > Marketplace

 • Nette framework helpers
 • Latte
 • NEON support
 • Nette Tester

VS Code: najděte v marketplace „Nette Latte + Neon“ plugin.

Také si propojte Tracy s editorem. Při zobrazení chybové stránky pak půjde kliknout na jména souborů a ty se otevřou v editoru s kurzorem na příslušné řádce. Přečtěte si, jak systém nakonfigurovat.

PHPStan

PHPStan je nástroj, který odhalí logické chyby v kódu dřív, než jej spustíte.

Nainstalujeme jej pomocí Composeru:

composer require --dev phpstan/phpstan-nette

Vytvoříme v projektu konfigurační soubor phpstan.neon:

includes:
	- vendor/phpstan/phpstan-nette/extension.neon

parameters:
	scanDirectories:
		- app

	level: 5

A následně jej necháme zanalyzovat třídy ve složce app/:

vendor/bin/phpstan analyse app

Vyčerpávající dokumentaci najdete přímo na stránkách PHPStan.

Code Checker

Code Checker zkontroluje a případně opraví některé z formálních chyb ve vašich zdrojových kódech:

 • odstraňuje BOM
 • kontroluje validitu Latte šablon
 • kontroluje validitu souborů .neon, .php.json
 • kontroluje výskyt kontrolních znaků
 • kontroluje, zda je soubor kódován v UTF-8
 • kontroluje chybně zapsané /* @anotace */ (chybí hvězdička)
 • odstraňuje ukončovací ?> u PHP souborů
 • odstraňuje pravostranné mezery a zbytečné řádky na konci souboru
 • normalizuje oddělovače řádků na systémové (pokud uvedete volbu -l)

Composer

Composer je nástroj na správu závislostí v PHP. Dovoluje nám deklarovat libovolně složité závislosti jednotlivých knihoven a pak je za nás nainstaluje do našeho projektu.

Requirements Checker

Šlo o nástroj, který testoval běhové prostředí serveru a informoval, zda (a do jaké míry) je možné framework používat. V současnosti je Nette možné používat na každém serveru, který má minimální požadovanou verzi PHP.