Конфигурация на Nette

Преглед на всички опции за конфигуриране в рамката Nette.

Компонентите на Nette се конфигурират с помощта на конфигурационни файлове, които обикновено са записани във формат NEON. Най-добре е те да се редактират в редактори, които поддържат този формат. Ако използвате пълната рамка, конфигурацията ще бъде заредена по време на зареждане, ако не, вижте как да заредите конфигурацията.

 application: 	приложение
constants: Дефинира PHP константите
database: база данни
decorator: декоратор
di: DI Container
extensions: DI extensions installation
forms: формуляри
http: HTTP headers
includes: включва файлове
latte: Latte
mail: Mail
parameters: Параметри
php: Параметри на конфигурацията на PHP
routing: Маршрутизация
search: Автоматична регистрация на услуги
security: Контрол на достъпа
services: Услуги
session: Сесия
tracy: Tracy Debugger

Ако използвате низ, който започва с @ или содержит % където и да било, трябва да го избегнете, като добавите втория символ @ или %.

версия: 4.0