Konfigurace formulářů

V konfiguraci lze změnit výchozí chybové hlášky formulářů.

forms:
	messages:
		EQUAL: 'Please enter %s.'
		NOT_EQUAL: 'This value should not be %s.'
		FILLED: 'This field is required.'
		BLANK: 'This field should be blank.'
		MIN_LENGTH: 'Please enter at least %d characters.'
		MAX_LENGTH: 'Please enter no more than %d characters.'
		LENGTH: 'Please enter a value between %d and %d characters long.'
		EMAIL: 'Please enter a valid email address.'
		URL: 'Please enter a valid URL.'
		INTEGER: 'Please enter a valid integer.'
		FLOAT: 'Please enter a valid number.'
		MIN: 'Please enter a value greater than or equal to %d.'
		MAX: 'Please enter a value less than or equal to %d.'
		RANGE: 'Please enter a value between %d and %d.'
		MAX_FILE_SIZE: 'The size of the uploaded file can be up to %d bytes.'
		MAX_POST_SIZE: 'The uploaded data exceeds the limit of %d bytes.'
		MIME_TYPE: 'The uploaded file is not in the expected format.'
		IMAGE: 'The uploaded file must be image in format JPEG, GIF, PNG or WebP.'
		Nette\Forms\Controls\SelectBox::VALID: 'Please select a valid option.'
		Nette\Forms\Controls\UploadControl::VALID: 'An error occurred during file upload.'
		Nette\Forms\Controls\CsrfProtection::PROTECTION: 'Your session has expired. Please return to the home page and try again.'

Zde je český překlad:

forms:
	messages:
		EQUAL: 'Zadejte %s.'
		NOT_EQUAL: 'Tato hodnota by neměla být %s.'
		FILLED: 'Toto pole je povinné.'
		BLANK: 'Toto pole by mělo být prázdné.'
		MIN_LENGTH: 'Zadejte prosím alespoň %d znaků.'
		MAX_LENGTH: 'Zadejte prosím maximálně %d znaků.'
		LENGTH: 'Zadejte prosím hodnotu %d až %d znaků dlouho.'
		EMAIL: 'Zadejte platnou e-mailovou adresu.'
		URL: 'Zadejte prosím platné URL.'
		INTEGER: 'Zadejte platné celé číslo.'
		FLOAT: 'Zadejte platné číslo.'
		MIN: 'Zadejte prosím hodnotu větší nebo rovnou %d.'
		MAX: 'Zadejte prosím hodnotu menší nebo rovnou %d.'
		RANGE: 'Zadejte hodnotu mezi %d a %d.'
		MAX_FILE_SIZE: 'Velikost nahraného souboru může být nejvýše %d bytů.'
		MAX_POST_SIZE: 'Nahraná data překračují limit %d bytů.'
		MIME_TYPE: 'Nahraný soubor není v očekávaném formátu.'
		IMAGE: 'Nahraný soubor musí být obraz ve formátu JPEG, GIF, PNG nebo WebP.'
		Nette\Forms\Controls\SelectBox::VALID: 'Vyberte prosím platnou možnost.'
		Nette\Forms\Controls\UploadControl::VALID: 'Při nahrávání souboru došlo k chybě.'
		Nette\Forms\Controls\CsrfProtection::PROTECTION: 'Vaše relace vypršela. Vraťte se na domovskou stránku a zkuste to znovu.'

Pokud nepoužívate celý framework a tedy ani konfigurační soubory, můžete změnit výchozí chybové hlášky přímo v poli Nette\Forms\Validator::$messages.

verze: 4.0 3.x 2.x