Konfiguracja Nette

Przegląd wszystkich opcji konfiguracyjnych w Nette Framework.

Komponenty Nette konfiguruje się za pomocą plików konfiguracyjnych, które zazwyczaj zapisane są w formacie NEON. Najlepiej edytować je w edytorach, które to obsługują. Jeśli używasz pełnego frameworka, konfiguracja zostanie załadowana podczas ładowania aplikacji, jeśli nie, zobacz, jak załadować konfigurację.

 application: 	Aplikacja
constants: Definicja stałych PHP
database: Baza danych
decorator: Dekorator
di: Kontener DI
extensions: Instalacja dodatkowych rozszerzeń DI
forms: Formularze
http: Nagłówki HTTP
includes: Embedding files
latte: Szablony Latte
mail: Mailing
parameters: Parametry
php: Konfiguracja php
routing: Routing
search: Automatyczna rejestracja serwisu
security: Uprawnienia dostępu
services: Usługi
session: Sesja
tracy: Tracy debugger

Aby napisać ciąg znaków zawierający znak %, musíte jej escapovat zdvojením na %%.

wersja: 4.0