Konfigurace Nette

Přehled všech konfiguračních voleb v Nette Frameworku.

Různé součásti Nette nastavujeme pomocí konfiguračních souborů. Ty se obvykle zapisují ve formátu NEON, s jehož syntaxí se seznamte. K editaci doporučujeme editory s podporou tohoto formátu.

 application: 	Application
constants: Definice PHP konstant
database: Databáze
decorator: Dekorátor
di: DI kontejner
extensions: Instalace dalších DI rozšíření
forms: Formuláře
http: HTTP hlavičky
includes: Vkládání souborů
latte: Šablony Latte
mail: Maily
parameters: Parametry
php: PHP konfigurace
routing: Routování
security: Přístupová oprávnění
services: Služby
session: Session
tracy: Tracy debugger

Chcete-li zapsat řetězec začínající znakem @ nebo obsahující %, musíte znak escapovat zdvojením na @@ nebo %%.

verze: 4.0 3.x 2.x