Konfiguriranje omrežja Nette

Pregled vseh možnosti konfiguracije v ogrodju Nette.

Komponente Nette se konfigurirajo s konfiguracijskimi datotekami, ki so običajno napisane v jeziku NEON. Najbolje jih je urejati v urejevalnikih, ki to podpirajo. Če uporabljate celotno ogrodje, se konfiguracija naloži med zagonom, če ne, si oglejte, kako naložiti konfiguracijo.

 application: 	Aplikacija
constants: Opredeljuje konstante PHP
database: Podatkovna baza
decorator: Dekorator
di: DI Container
extensions: Namesti dodatne razširitve DI
forms: Forms
http: Glave HTTP
includes: Vključuje datoteke
latte: Latte
mail: Pošiljanje
parameters: Parametri
php: Možnosti konfiguracije PHP
routing: Usmerjanje
search: Samodejna registracija storitev
security: Nadzor dostopa
services: Storitve
session: Seja
tracy: Tracy Debugger

Zapisovanje niza, ki vsebuje znak %, you must escape it by doubling it to %%.

različica: 4.0