Utils

удобен
инструменти

Инструменти

В пакета nette/utils ще намерите набор от полезни класове за ежедневна употреба:

Откриване Nette\Utils\Откриватели
Обратна връзка Nette\Utils\Callback
Finder Nette\Utils\Finder
Floats Nette\Utils\Floats
Генериране на случайни низове Nette\Utils\Random
Дата и час Nette\Utils\DateTime
Nette\Utils\Image  
Пагинация Nette\Utils\Paginator
Парсинг и генериране на JSON Nette\Utils\Json
Iterables Nette\Utils\Iterables
Полета Nette\Utils\Arrays
Низове Nette\Utils\Strings
Тип Nette\Utils\Type  
Файлова система Nette\Utils\FileSystem
[Полезни функции Nette\Utils\Helpers |helpers]
HTML елементи Nette\Utils\Html
SmartObject & StaticClass Nette\SmartObject & Nette\StaticClass
PHP Reflection Nette\Utils\Reflection

Настройка

Изтеглете и инсталирайте библиотеката с помощта на Composer:

composer require nette/utils
PHP съвместима версия
Nette Utils 4.0 PHP 8.0 – 8.3
Nette Utils 3.2 PHP 7.2 – 8.3
Nette Utils 3.0 – 3.1 PHP 7.1 – 8.0
Nette Utils 2.5 PHP 5.6 – 8.0

Валидно за последната версия на кръпката.

версия: 4.0