Nette
Database

слой на базата данни
за PHP

Ядро на базата данни

Nette Database Core е слой за абстрахиране от бази данни и предоставя основни функции. То е обвивка около PDO и осигурява основната функционалност.

Изследовател на бази данни

Nette Database Explorer значително опростява извличането на данни от базата данни, без да се налага да се пишат SQL заявки. Той използва ефективни заявки и не предава ненужни данни.

Над 15 години

Разработваме Nette повече от 15 години - и продължаваме да броим! Затова библиотеките, които предоставяме, са изключително зрели, стабилни и широко използвани. Те се ползват с доверието на редица световни корпорации и много значими уебсайтове разчитат на нас. Кой използва и се доверява на Nette?

Поддържани сървъри

Поддържат се следните сървъри за бази данни:

Сървър Име на DSN Поддръжка на ядро Поддръжка на Explorer
MySQL (>= 5.1) mysql YES YES
PostgreSQL (>= 9.0) pgsql ДА  
Sqlite 3 (>= 3.8) sqlite ДА ДА  
Oracle oci YES YES –  
MS SQL (PDO_SQLSRV) sqlsrv ДА ДА
MS SQL (PDO_DBLIB) mssql ДА  
ODBC odbc ДА