Статични класове

StaticClass се използва за обозначаване на статични класове.

Инсталация:

composer require nette/utils

Статичните класове, т.е. класовете, които не са предназначени да бъдат инстанцирани, могат да бъдат маркирани с признака Nette\StaticClass:

class Strings
{
	use Nette\StaticClass;
}
версия: 4.0