Инжектиране на зависимости

Dependency Injection е шаблон за проектиране, който ще промени из основи начина, по който гледате на кода и разработката. Той открива пътя към свят на чисто проектирани и устойчиви приложения.

Nette DI

Пакетът nette/di предоставя изключително усъвършенстван компилиран DI контейнер за PHP.

версия: 3.x