Utils

handy
tools

Narzędzia

W pakiecie nette/utils znajdziesz zestaw przydatnych klas do codziennego użytku:

Callback
Data i czas Nette\Utils\DateTime
Finder Nette\Utils\Finder
elementów HTML Nette\Utils\Html
JSON Nette\Utils\Json
Losowe ciągi znaków Nette\Utils\Random
Obrazki Nette\Utils\Image
Odbicie w PHP Nette\Utils\Reflection
typy PHP Nette\Utils\Type  
Iterables Nette\Utils\Iterables
Arrays Nette\Utils\Arrays
Helper Functions Nette\Utils\Helpers
Porównywanie pływaków Nette\Utils\Floats
Strings Nette\Utils\Strings
System plików Nette\Utils\Filesystem
Paginator Nette\Utils\Paginator
SmartObject & StaticClass Nette\SmartObject & Nette\StaticClass
Walidator Nette\Utils\Validator

Instalacja

Pobierz i zainstaluj bibliotekę za pomocą Composera:

composer require nette/utils
wersja zgodna z PHP
Nette Utils 4.0 PHP 8.0 – 8.3
Nette Utils 3.2 PHP 7.2 – 8.3
Nette Utils 3.0 – 3.1 PHP 7.1 – 8.0
Nette Utils 2.5 PHP 5.6 – 8.0

Ważne dla najnowszej wersji poprawki.

wersja: 4.0