Приложение Nette

Пакетът nette/application е основа за създаване на интерактивни уеб приложения.

Настройка

Изтеглете и инсталирайте пакета с помощта на Composer:

composer require nette/application
версия на пакета съвместима версия на PHP
Nette Application 4.0 PHP 8.1 – 8.3
Nette Application 3.2 PHP 8.1 – 8.3
Nette Application 3.1 PHP 7.2 – 8.3
Nette Application 3.0 PHP 7.1 – 8.0
Nette Application 2.4 PHP 5.6 – 8.0

Отнася се за най-новите версии на кръпките.

версия: 4.0