Práce s JSON

Nette\Utils\Json je statická třída s funkcemi pro kódování a dekódování formátu JSON. Ošetřuje zranitelnosti různých verzí PHP a vyhazuje výjimky při chybách.

Instalace:

composer require nette/utils

Všechny příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\Json;

Použití

encode(mixed $value, bool $pretty=false, bool $asciiSafe=false, bool $htmlSafe=false, bool $forceObjects=false)string

Převádí $value do formátu JSON.

Při nastavení $pretty naformátuje JSON pro snažší čtení a přehlednost:

Json::encode($value); // vrací JSON
Json::encode($value, pretty: true); // vrací přehlednější JSON

Při $asciiSafe vygeneruje výstup v ASCII, tj. unicode znaky nahradí za sekvence \uxxxx:

Json::encode('žluťoučký', asciiSafe: true);
// '"\u017elu\u0165ou\u010dk\u00fd"'

Parametr $htmlSafe zajistí, že výstup nebude obsahovat znaky mající v HTML speciální význam:

Json::encode('one<two & three', htmlSafe: true);
// '"one\u003Ctwo \u0026 three"'

S $forceObjects se budou i pole s numerickými klíči kódovat jako JavaScriptové objekty:

Json::encode(['a', 'b', 'c']);
// '["a","b","c"]'
Json::encode(['a', 'b', 'c'], forceObjects: true);
// '{"0":"a","1":"b","2":"c"}'

Při chybě vyhazuje výjimku Nette\Utils\JsonException.

try {
	$json = Json::encode($value);
} catch (Nette\Utils\JsonException $e) {
	// Ošetření výjimky
}

decode(string $json, bool $forceArray=false)mixed

Parsuje JSON do PHP.

Nastavení $forceArray vynutí vrácení polí místo objektů:

Json::decode('{"variable": true}'); // vrací objekt typu stdClass
Json::decode('{"variable": true}', forceArray: true); // vrací pole

Při chybě vyhazuje výjimku Nette\Utils\JsonException.

try {
	$value = Json::decode($json);
} catch (Nette\Utils\JsonException $e) {
	// Ošetření výjimky
}

Jak odeslat JSON z presenteru?

Lze k tomu použít metodu $this->sendJson($data), kterou můžeme zavolat třeba v metodě action*(), viz Odeslání odpovědi.

verze: 4.0 3.x 2.x