Funkcije JSON

Nette\Utils\Json je statični razred s funkcijami kodiranja in dekodiranja JSON. Obravnava ranljivosti v različnih različicah PHP in ob napakah vrže izjeme.

Namestitev:

composer require nette/utils

Vsi primeri predpostavljajo, da je definiran naslednji vzdevek razreda:

use Nette\Utils\Json;

Uporaba

encode(mixed $value, bool $pretty=false, bool $asciiSafe=false, bool $htmlSafe=false, bool $forceObjects=false)string

Pretvori $value v obliko JSON.

Če je nastavljena vrednost $pretty, se za lažje branje in preglednost oblikuje JSON:

Json::encode($value); // vrne JSON
Json::encode($value, pretty: true); // vrne jasnejši JSON

Ko je nastavljena vrednost $asciiSafe, ustvari izhod ASCII, tj. zamenja znake unicode z zaporedji \uxxxx:

Json::encode('žluťoučký', asciiSafe: true);
// '"\u017elu\u0165ou\u010dk\u00fd"'

Parameter $htmlSafe zagotavlja, da izpis ne vsebuje znakov s posebnim pomenom v jeziku HTML:

Json::encode('one<two & three', htmlSafe: true);
// '"one\u003Ctwo \u0026 three"'

S parametrom $forceObjects bodo tudi polja s številčnimi ključi kodirana kot objekti JavaScript:

Json::encode(['a', 'b', 'c']);
// '["a","b","c"]'
Json::encode(['a', 'b', 'c'], forceObjects: true);
// '{"0":"a","1":"b","2":"c"}'

Ob napaki vrže izjemo Nette\Utils\JsonException.

try {
	$json = Json::encode($value);
} catch (Nette\Utils\JsonException $e) {
	// Ravnanje z izjemami
}

decode(string $json, bool $forceArray=false)mixed

Razčleni JSON v PHP.

Z nastavitvijo $forceArray se namesto objektov vrnejo polja:

Json::decode('{"variable": true}'); // vrne predmet tipa stdClass
Json::decode('{"variable": true}', forceArray: true); // vrne polje

Ob napaki vrže izjemo Nette\Utils\JsonException.

try {
	$value = Json::decode($json);
} catch (Nette\Utils\JsonException $e) {
	// Ravnanje z izjemami
}

Kako poslati JSON iz predvajalnika?

Uporabite lahko metodo $this->sendJson($data), ki jo lahko prikličete na primer v metodi action*(), glejte poglavje Pošiljanje odgovora.

različica: 4.0