Praca z JSON

Nette\Utils\Json jest klasą statyczną zawierającą funkcje do kodowania i dekodowania formatu JSON. Obsługuje luki w różnych wersjach PHP i rzuca wyjątki w przypadku wystąpienia błędów.

Instalacja:

composer require nette/utils

Wszystkie przykłady zakładają, że alias został utworzony:

use Nette\Utils\Json;

Korzystanie z

encode(mixed $value, bool $pretty=false, bool $asciiSafe=false, bool $htmlSafe=false, bool $forceObjects=false)string

Konwertuje stronę $value na format JSON.

Po ustawieniu na $pretty, formatuje JSON dla łatwiejszego czytania i przejrzystości:

Json::encode($value); // zwraca JSON
Json::encode($value, pretty: true); // zwraca bardziej przejrzysty JSON

Na stronie $asciiSafe generuje wyjście w ASCII, tzn. zastępuje znaki unicode ciągiem \uxxxx:

Json::encode('žluťoučký', asciiSafe: true);
// '"\u017elu\u0165ou\u010dk\u00fd"'

Parametr $htmlSafe zapewnia, że wyjście nie zawiera znaków, które mają specjalne znaczenie w HTML:

Json::encode('one<two & three', htmlSafe: true);
// '"one\u003Ctwo \u0026 three"'

Dzięki $forceObjects nawet pola z kluczami numerycznymi będą kodowane jako obiekty JavaScript:

Json::encode(['a', 'b', 'c']);
// '["a","b","c"]'
Json::encode(['a', 'b', 'c'], forceObjects: true);
// '{"0":"a","1":"b","2":"c"}'

Rzuca wyjątek na błąd Nette\Utils\JsonException.

try {
	$json = Json::encode($value);
} catch (Nette\Utils\JsonException $e) {
	// Obsługa wyjątków
}

decode(string $json, bool $forceArray=false)mixed

Parsuje JSON do PHP.

Ustawienie $forceArray wymusza zwracanie tablic zamiast obiektów:

Json::decode('{"variable": true}'); // zwraca obiekt typu stdClass
Json::decode('{"variable": true}', forceArray: true); // zwraca tablicę

Rzuca wyjątek w przypadku wystąpienia błędu Nette\Utils\JsonException.

try {
	$value = Json::decode($json);
} catch (Nette\Utils\JsonException $e) {
	// Obsługa wyjątków
}

Jak wysłać JSON z prezentera?

Możesz użyć do tego metody $this->sendJson($data), którą można wywołać w metodzie action*(), na przykład zobacz Wysyłanie odpowiedzi.

wersja: 4.0