PHP Typ

Nette\Utils\Type je třída pro práci s datovými typy PHP.

Instalace:

composer require nette/utils

Všechny příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\Type;

fromReflection($reflection): ?Type

Statická metoda vytvoří objekt Type na základě reflexe. Parameterem může být objekt ReflectionMethod nebo ReflectionFunction (vrací typ návratové hodnoty) nebo ReflectionParameter či ReflectionProperty. Překládá self, static a parent na skutečný název třídy. Pokud subjekt nemá žádný typ, vrátí null.

class DemoClass
{
	public self $foo;
}

$prop = new ReflectionProperty(DemoClass::class, 'foo');
echo Type::fromReflection($prop); // 'DemoClass'

fromString(string $type): Type

Statická metoda vytvoří objekt Type podle textového zápisu.

$type = Type::fromString('Foo|Bar');
echo $type;   // 'Foo|Bar'

getNames(): (string|array)[]

Vrací pole podtypů, ze kterých se skládá složený typ, jako řetězce.

$type = Type::fromString('string|null'); // nebo '?string'
$type->getNames(); // ['string', 'null']

$type = Type::fromString('(Foo&Bar)|string');
$type->getNames(); // [['Foo', 'Bar'], 'string']

getTypes(): Type[]

Vrací pole podtypů, ze kterých se skládá složený typ, jako objekty ReflectionType:

$type = Type::fromString('string|null'); // or '?string'
$type->getTypes(); // [Type::fromString('string'), Type::fromString('null')]

$type = Type::fromString('(Foo&Bar)|string');
$type->getTypes(); // [Type::fromString('Foo&Bar'), Type::fromString('string')]

$type = Type::fromString('Foo&Bar');
$type->getTypes(); // [Type::fromString('Foo'), Type::fromString('Bar')]

getSingleName(): ?string

U simple typů vrací název typu, jinak null.

$type = Type::fromString('string|null');
echo $type;            // '?string'
echo $type->getSingleName();   // 'string'

$type = Type::fromString('?Foo');
echo $type;            // '?Foo'
echo $type->getSingleName();   // 'Foo'

$type = Type::fromString('Foo|Bar');
echo $type;            // 'Foo|Bar'
echo $type->getSingleName();   // null

isSimple(): bool

Vrací, zda je o simple typ. Za simple typy se považují i jednoduché nullable typy:

$type = Type::fromString('string');
$type->isSimple();    // true
$type->isUnion();    // false

$type = Type::fromString('?Foo'); // nebo 'Foo|null'
$type->isSimple();    // true
$type->isUnion();    // true

isUnion(): bool

Vrací, zda je o union typ.

$type = Type::fromString('string|int');
$type->isUnion();    // true

isIntersection(): bool

Vrací, zda je o intersection typ.

$type = Type::fromString('Foo&Bar');
$type->isIntersection(); // true

isBuiltin(): bool

Vrací, zda je typ simple a zároveň vestavěným typem PHP.

$type = Type::fromString('string');
$type->isBuiltin(); // true

$type = Type::fromString('string|int');
$type->isBuiltin(); // false

$type = Type::fromString('Foo');
$type->isBuiltin(); // false

isClass(): bool

Vrací, zda je typ simple a zároveň název třídy.

$type = Type::fromString('string');
$type->isClass();  // false

$type = Type::fromString('Foo|null');
$type->isClass();  // true

$type = Type::fromString('Foo|Bar');
$type->isClass();  // false

isClassKeyword(): bool

Vrací, zda je typ jedním z interních typů self, parent, static.

$type = Type::fromString('self');
$type->isClassKeyword();  // true

$type = Type::fromString('Foo');
$type->isClassKeyword();  // false

allows(string $type): bool

Metoda allows() ověřuje kompatibilitu typů. Například umožní zjistit, jestli hodnota určitého typu by mohla být předaná jako parametr.

$type = Type::fromString('string|null');
$type->allows('string'); // true
$type->allows('null');  // true
$type->allows('Foo');  // false

$type = Type::fromString('mixed');
$type->allows('null');  // true
verze: 4.0 3.x