JSON funkciók

Nette\Utils\Json egy statikus osztály JSON kódolási és dekódolási funkciókkal. Kezeli a különböző PHP verziók sebezhetőségeit és hiba esetén kivételeket dob.

Telepítés:

composer require nette/utils

Minden példa feltételezi, hogy a következő osztály alias van definiálva:

use Nette\Utils\Json;

Használat

encode(mixed $value, bool $pretty=false, bool $asciiSafe=false, bool $htmlSafe=false, bool $forceObjects=false)string

Átalakítja a $value oldalt JSON formátumra.

A $pretty beállítása esetén a JSON formátumot formázza a könnyebb olvashatóság és áttekinthetőség érdekében:

Json::encode($value); // JSON-t ad vissza
Json::encode($value, pretty: true); // tisztább JSON-t ad vissza

A $asciiSafe beállítása esetén ASCII kimenetet generál, azaz az unicode karaktereket \uxxxx szekvenciákkal helyettesíti:

Json::encode('žluťoučký', asciiSafe: true);
// '"\u017elu\u0165ou\u010dk\u00fd"'

A $htmlSafe paraméter biztosítja, hogy a kimenet ne tartalmazzon a HTML-ben speciális jelentéssel bíró karaktereket:

Json::encode('one<two & three', htmlSafe: true);
// '"one\u003Ctwo \u0026 three"'

A $forceObjects paraméterrel még a numerikus kulcsokkal rendelkező tömbök is JavaScript-objektumként lesznek kódolva:

Json::encode(['a', 'b', 'c']);
// '["a","b","c"]'
Json::encode(['a', 'b', 'c'], forceObjects: true);
// '{"0":"a","1":"b","2":"c"}'

Nette\Utils\JsonException kivételt dob hiba esetén.

try {
	$json = Json::encode($value);
} catch (Nette\Utils\JsonException $e) {
	// Kivételkezelés
}

decode(string $json, bool $forceArray=false)mixed

JSON elemzést végez PHP-ra.

A $forceArray beállítása objektumok helyett tömbök visszaküldését kényszeríti ki:

Json::decode('{"variable": true}'); // egy stdClass típusú objektumot ad vissza.
Json::decode('{"variable": true}', forceArray: true); // egy tömböt ad vissza.

Nette\Utils\JsonException kivételt dob hiba esetén.

try {
	$value = Json::decode($json);
} catch (Nette\Utils\JsonException $e) {
	// Kivételkezelés
}

Hogyan lehet JSON-t küldeni egy prezenterből?

Használhatja a $this->sendJson($data) metódust, amelyet például a action*() metódusban hívhat meg, lásd Válasz küldése.

verzió: 4.0