Generování náhodných řetězců

Nette\Utils\Random je statická třída pro generování kryptograficky bezpečných pseudonáhodných řetězců.

generate(int $length=10, string $charlist='0-9a-z'): string

Vygeneruje náhodný řetězec o dané délce ze znaků specifikovaných parametrem $charlist. Lze používat i intervaly zapsané jako třeba 0-9.

use Nette\Utils\Random;

echo Random::generate(10); // '6zq3a1nl8n'
echo Random::generate(5, 'A-Z'); // 'HLKUR'