Генерація випадкових рядків

Nette\Utils\Random це статичний клас для генерації криптографічно безпечних псевдовипадкових рядків.

Встановлення:

composer require nette/utils

generate(int $length=10, string $charlist=`'0-9a-z'`)string

Генерує випадковий рядок заданої довжини із символів, зазначених у $charlist. Ви також можете використовувати інтервали, записані, наприклад, як 0-9.

use Nette\Utils\Random;

Random::generate(10);       // '6zq3a1nl8n'
Random::generate(5, 'A-Z'); // 'HLKUR'
версію: 4.0