Rastgele Dizeler Oluşturucu

Nette\Utils\Random kriptografik olarak güvenli sözde rasgele dizeler üretmek için statik bir sınıftır.

Kurulum:

composer require nette/utils

generate(int $length=10, string $charlist=`'0-9a-z'`)string

İkinci bağımsız değişkende belirtilen karakterlerden verilen uzunlukta rastgele bir dize oluşturur. 0-9 veya A-Z gibi aralıkları destekler.

use Nette\Utils\Random;

Random::generate(10);       // '6zq3a1nl8n'
Random::generate(5, 'A-Z'); // 'HLKUR'
versiyon: 4.0