Generator de șiruri aleatorii

Nette\Utils\Random este o clasă statică pentru generarea de șiruri pseudoaleatorii sigure din punct de vedere criptografic.

Instalare:

composer require nette/utils

generate(int $length=10, string $charlist=`'0-9a-z'`)string

Generează un șir aleatoriu de o lungime dată din caracterele specificate în al doilea argument. Suportă intervale, cum ar fi 0-9 sau A-Z.

use Nette\Utils\Random;

Random::generate(10);       // '6zq3a1nl8n'
Random::generate(5, 'A-Z'); // 'HLKUR'
versiune: 4.0