Generator naključnih nizov

Nette\Utils\Random je statični razred za generiranje kriptografsko varnih psevdonaključnih nizov.

Namestitev:

composer require nette/utils

generate(int $length=10, string $charlist=`'0-9a-z'`)string

Iz znakov, določenih v drugem argumentu, ustvari naključni niz dane dolžine. Podpira intervale, kot sta 0-9 ali A-Z.

use Nette\Utils\Random;

Random::generate(10);       // '6zq3a1nl8n'
Random::generate(5, 'A-Z'); // 'HLKUR'
različica: 4.0