Statični razredi

StaticClass se uporablja za označevanje statičnih razredov.

Namestitev:

composer require nette/utils

Statični razredi, tj. razredi, ki niso namenjeni instanciranju, so lahko označeni z lastnostjo Nette\StaticClass:

class Strings
{
	use Nette\StaticClass;
}
različica: 4.0