Klasy statyczne

StaticClass służy do oznaczania klas statycznych.

Instalacja:

composer require nette/utils

Klasy statyczne, tj. klasy, które nie są przeznaczone do instancjonowania, mogą być oznaczone cechą Nette\StaticClass:

class Strings
{
	use Nette\StaticClass;
}
wersja: 4.0