Float Fonksiyonları

Nette\Utils\Floats float sayıları karşılaştırmak için kullanışlı fonksiyonlara sahip statik bir sınıftır.

Kurulum:

composer require nette/utils

Tüm örnekler aşağıdaki sınıf takma adının tanımlandığını varsayar:

use Nette\Utils\Floats;

Motivasyon

Float karşılaştırma sınıfının ne işe yaradığını merak ediyor musunuz? Operatörleri kullanabilirsiniz <, >, ===, diye düşünüyorsunuz. Bu tamamen doğru değil. Sizce bu kodu ne yazdıracak?

$a = 0.1 + 0.2;
$b = 0.3;
echo $a === $b ? 'same' : 'not same';

Kodu çalıştırırsanız, bazılarınız programın not same adresini yazdırmasına şaşıracaktır.

Float sayılarla yapılan matematiksel işlemler, ondalık ve ikili sistemler arasındaki dönüşüm nedeniyle hatalara neden olur. Örneğin 0.1 + 0.2 eşittir 0.300000000000000044…. Bu nedenle, kayan sayıları karşılaştırırken, belirli bir ondalık basamaktan küçük bir farkı tolere etmeliyiz.

Ve Floats sınıfının yaptığı da budur. Aşağıdaki karşılaştırma beklendiği gibi çalışacaktır:

echo Floats::areEqual($a, $b) ? 'same' : 'not same'; // same

NAN adresini karşılaştırmaya çalışırken \LogicException istisnası atar.

Floats sınıfı 1e-10'dan daha az farkları tolere eder. Daha fazla hassasiyetle çalışmanız gerekiyorsa, bunun yerine BCMath kütüphanesini kullanın.

Şamandıra Karşılaştırması

areEqual(float $a, float $b)bool

$a = $b ise true döndürür.

Floats::areEqual(10, 10.0); // true

isLessThan(float $a, float $b)bool

$a < $b ise true döndürür.

Floats::isLessThan(9.5, 10.2); // true
Floats::isLessThan(INF, 10.2); // false

isLessThanOrEqualTo(float $a, float $b)bool

$a <= $b ise true döndürür.

Floats::isLessThanOrEqualTo(9.5, 10.2);    // true
Floats::isLessThanOrEqualTo(10.25, 10.25); // true

isGreaterThan(float $a, float $b)bool

$a > $b ise true döndürür.

Floats::isGreaterThan(9.5, -10.2); // true
Floats::isGreaterThan(9.5, 10.2);  // false

isGreaterThanOrEqualTo(float $a, float $b)bool

$a >= $b ise true döndürür.

Floats::isGreaterThanOrEqualTo(9.5, 10.2);  // false
Floats::isGreaterThanOrEqualTo(10.2, 10.2); // true

compare(float $a, float $b)int

$a < $b ise -1 döndürür, eşitlerse 0 and if $a > $b 1 döndürür.

Örneğin usort işleviyle birlikte kullanılabilir.

$arr = [1, 5, 2, -3.5];
usort($arr, [Float::class, 'compare']);
// $arr is [-3.5, 1, 2, 5]

Yardımcı Fonksiyonlar

isZero(float $value): bool

Değer sıfırsa true döndürür.

Floats::isZero(0.0); // true
Floats::isZero(0);   // true

isInteger(float $value): bool

Değer tamsayı ise true döndürür.

Floats::isInteger(0);    // true
Floats::isInteger(0.0);  // true
Floats::isInteger(-5.0); // true

Floats::isInteger(-5.1); // false
Floats::isInteger(INF);  // false
Floats::isInteger(NAN);  // false
versiyon: 4.0