Nette
Database

warstwa bazy danych
dla PHP

Baza danych Core

Nette Database Core jest warstwą abstrakcji bazy danych i zapewnia podstawową funkcjonalność. Jest to wrapper wokół PDO i zapewnia podstawową funkcjonalność.

Database Explorer

Nette Database Explorer znacznie upraszcza pobieranie danych z bazy bez pisania zapytań SQL. Używa wydajnych zapytań i nie przekazuje zbędnych danych.

Ponad 15 lat

Rozwijamy Nette od ponad 15 lat - i wciąż to samo! Biblioteki, które dostarczamy są więc wysoce dojrzałe, stabilne i szeroko stosowane. Zaufało im wiele światowych korporacji, a wiele znaczących stron internetowych polega na nas. Kto używa i ufa Nette?

Obsługiwane bazy danych

Nette obsługuje następujące bazy danych:

Serwer bazy danych Nazwa DSN Obsługa rdzenia Obsługa Eksploratora
MySQL (>= 5.1) mysql TAK TAK
PostgreSQL (>= 9.0) pgsql TAK TAK
Sqlite 3 (>= 3.8) sqlite TAK TAK
Oracle oczy TAK
MS SQL (PDO_SQLSRV) sqlsrv TAK TAK
MS SQL (PDO_DBLIB) mssql TAK
ODBC odbc TAK