Praca z pływakami

Nette\Utils\Floats jest klasą statyczną zawierającą przydatne funkcje do porównywania liczb dziesiętnych.

Instalacja:

composer require nette/utils

Wszystkie przykłady zakładają, że alias został utworzony:

use Nette\Utils\Floats;

Motywacja

Dlaczego klasa do porównywania spławików, zapytacie? To znaczy, mogę użyć operatorów <, >, === i jestem dobrej myśli. To nie do końca prawda. Jak myślisz, co ten kod wyprowadzi?

$a = 0.1 + 0.2;
$b = 0.3;
echo $a === $b ? 'same' : 'not same';

Jeśli uruchomisz kod, niektórzy z was będą zaskoczeni, że program drukuje not same.

W operacjach matematycznych z liczbami dziesiętnymi pojawiają się błędy wynikające z konwersji między liczbami dziesiętnymi a binarnymi. Na przykład 0.1 + 0.2 wyprowadza 0.300000000000000044…. Dlatego przy porównaniach musimy tolerować niewielką różnicę od pewnego miejsca po przecinku.

Tym właśnie zajmuje się klasa Floats. Poniższe porównanie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami:

echo Floats::areEqual($a, $b) ? 'same' : 'not same'; // same

Podczas próby porównania NAN rzuca wyjątek \LogicException.

Klasa Floats toleruje różnice mniejsze niż 1e-10. Jeśli potrzebujesz pracować z większą precyzją, użyj zamiast tego biblioteki BCMath.

Porównywanie pływaków

areEqual(float $a, float $b)bool

Zwraca true jeśli $a = $b.

Floats::areEqual(10, 10.0); // true

isLessThan(float $a, float $b)bool

Zwraca true jeśli $a < $b.

Floats::isLessThan(9.5, 10.2); // true
Floats::isLessThan(INF, 10.2); // false

isLessThanOrEqualTo(float $a, float $b)bool

Zwraca true jeśli $a <= $b.

Floats::isLessThanOrEqualTo(9.5, 10.2);    // true
Floats::isLessThanOrEqualTo(10.25, 10.25); // true

isGreaterThan(float $a, float $b)bool

Zwraca true jeśli $a > $b dotyczy .

Floats::isGreaterThan(9.5, -10.2); // true
Floats::isGreaterThan(9.5, 10.2);  // false

isGreaterThanOrEqualTo(float $a, float $b)bool

Zwraca true jeśli $a >= $b.

Floats::isGreaterThanOrEqualTo(9.5, 10.2);  // false
Floats::isGreaterThanOrEqualTo(10.2, 10.2); // true

compare(float $a, float $b)int

Jeśli $a < $b, zwraca -1, jeśli równe zwraca 0 a pokud je $a > $b zwraca 1.

Może być używany np. z funkcją usort.

$arr = [1, 5, 2, -3.5];
usort($arr, [Float::class, 'compare']);
// $arr je nyní [-3.5, 1, 2, 5]

Funkcje pomocnicze

isZero(float $value): bool

Zwraca true, jeśli wartość jest zerowa.

Floats::isZero(0.0); // true
Floats::isZero(0);   // true

isInteger(float $value): bool

Zwraca true, jeśli wartość jest liczbą całkowitą.

Floats::isInteger(0);    // true
Floats::isInteger(0.0);  // true
Floats::isInteger(-5.0); // true

Floats::isInteger(-5.1); // false
Floats::isInteger(INF);  // false
Floats::isInteger(NAN);  // false
wersja: 4.0