Funkcije Floats

Nette\Utils\Floats je statični razred z uporabnimi funkcijami za primerjavo števil float.

Namestitev:

composer require nette/utils

Vsi primeri predpostavljajo, da je definiran naslednji vzdevek razreda:

use Nette\Utils\Floats;

Motivacija

Se sprašujete, čemu je namenjen razred za primerjavo float? Uporabite lahko operatorje <, >, ===, si mislite. To ni povsem res. Kaj mislite, da se bo izpisala ta koda?

$a = 0.1 + 0.2;
$b = 0.3;
echo $a === $b ? 'same' : 'not same';

Če boste zagnali kodo, boste nekateri presenečeni, da je program natisnil not same.

Matematične operacije s float števili povzročajo napake zaradi pretvorbe med desetiškim in dvojiškim sistemom. Na primer 0.1 + 0.2 je enako 0.300000000000000044…. Zato moramo pri primerjanju plavajočih števil dopuščati majhno razliko od določenega decimalnega mesta.

In to počne razred Floats. Naslednja primerjava bo delovala po pričakovanjih:

echo Floats::areEqual($a, $b) ? 'same': 'not same'; // enako

Ko poskuša primerjati NAN, pa vrže izjemo \LogicException.

Razred Floats dopušča razlike, manjše od 1e-10. Če morate delati z večjo natančnostjo, uporabite knjižnico BCMath.

Primerjava floatov

areEqual(float $a, float $b)bool

Vrne true, če je $a = $b.

Floats::areEqual(10, 10.0); // true

isLessThan(float $a, float $b)bool

Vrne true, če je $a < $b.

Floats::isLessThan(9.5, 10.2); // true
Floats::isLessThan(INF, 10.2); // false

isLessThanOrEqualTo(float $a, float $b)bool

Vrne true, če $a <= $b.

Floats::isLessThanOrEqualTo(9.5, 10.2);    // true
Floats::isLessThanOrEqualTo(10.25, 10.25); // true

isGreaterThan(float $a, float $b)bool

Vrne true, če je $a > $b.

Floats::isGreaterThan(9.5, -10.2); // true
Floats::isGreaterThan(9.5, 10.2);  // false

isGreaterThanOrEqualTo(float $a, float $b)bool

Vrne true, če $a >= $b.

Floats::isGreaterThanOrEqualTo(9.5, 10.2);  // false
Floats::isGreaterThanOrEqualTo(10.2, 10.2); // true

compare(float $a, float $b)int

Če je $a < $b, vrne -1, če sta enaka, vrne 0 and if $a > $b vrne 1.

Uporablja se lahko na primer s funkcijo usort.

$arr = [1, 5, 2, -3.5];
usort($arr, [Float::class, 'compare']);
// $arr is [-3.5, 1, 2, 5]

Pomožne funkcije

isZero(float $value): bool

Vrne true, če je vrednost enaka nič.

Floats::isZero(0.0); // true
Floats::isZero(0);   // true

isInteger(float $value): bool

Vrne true, če je vrednost celo število.

Floats::isInteger(0);    // true
Floats::isInteger(0.0);  // true
Floats::isInteger(-5.0); // true

Floats::isInteger(-5.1); // false
Floats::isInteger(INF);  // false
Floats::isInteger(NAN);  // false
različica: 4.0