Funcții flotoare

Nette\Utils\Floats este o clasă statică cu funcții utile pentru compararea numerelor float.

Instalare:

composer require nette/utils

Toate exemplele presupun că este definit următorul alias de clasă:

use Nette\Utils\Floats;

Motivație

Vă întrebați la ce servește o clasă de comparație float? Puteți utiliza operatorii <, >, ===, credeți dumneavoastră. Acest lucru nu este în întregime adevărat. Ce credeți că va imprima acest cod?

$a = 0.1 + 0.2;
$b = 0.3;
echo $a === $b ? 'same' : 'not same';

Dacă executați codul, unii dintre voi vor fi surprinși că programul a tipărit not same.

Operațiile matematice cu numere float provoacă erori din cauza conversiei între sistemele zecimal și binar. De exemplu, 0.1 + 0.2 echivalează cu 0.300000000000000044…. Prin urmare, atunci când comparăm numere flotante, trebuie să tolerăm o mică diferență de la o anumită zecimală.

Și asta este ceea ce face clasa Floats. Următoarea comparație va funcționa așa cum era de așteptat:

echo Floats::areEqual($a, $b) ? 'same': 'not same'; // același

Când se încearcă să se compare NAN, se aruncă o excepție \LogicException.

Clasa Floats tolerează diferențe mai mici de 1e-10. Dacă aveți nevoie să lucrați cu o precizie mai mare, utilizați în schimb biblioteca BCMath.

Compararea flotorilor

areEqual(float $a, float $b)bool

Se returnează true dacă $a = $b.

Floats::areEqual(10, 10.0); // true

isLessThan(float $a, float $b)bool

Se returnează true dacă $a < $b.

Floats::isLessThan(9.5, 10.2); // true
Floats::isLessThan(INF, 10.2); // false

isLessThanOrEqualTo(float $a, float $b)bool

Se returnează true dacă $a <= $b.

Floats::isLessThanOrEqualTo(9.5, 10.2);    // true
Floats::isLessThanOrEqualTo(10.25, 10.25); // true

isGreaterThan(float $a, float $b)bool

Se returnează true dacă $a > $b.

Floats::isGreaterThan(9.5, -10.2); // true
Floats::isGreaterThan(9.5, 10.2);  // false

isGreaterThanOrEqualTo(float $a, float $b)bool

Se returnează true dacă $a >= $b.

Floats::isGreaterThanOrEqualTo(9.5, 10.2);  // false
Floats::isGreaterThanOrEqualTo(10.2, 10.2); // true

compare(float $a, float $b)int

Dacă $a < $b, se returnează -1, dacă sunt egale se returnează 0 and if $a > $b se returnează 1.

Poate fi utilizată, de exemplu, cu funcția usort.

$arr = [1, 5, 2, -3.5];
usort($arr, [Float::class, 'compare']);
// $arr este [-3.5, 1, 2, 5]

Funcții ajutătoare

isZero(float $value): bool

Returnează true dacă valoarea este zero.

Floats::isZero(0.0); // true
Floats::isZero(0);   // true

isInteger(float $value): bool

Returnează true dacă valoarea este un număr întreg.

Floats::isInteger(0);    // true
Floats::isInteger(0.0);  // true
Floats::isInteger(-5.0); // true

Floats::isInteger(-5.1); // false
Floats::isInteger(INF);  // false
Floats::isInteger(NAN);  // false
versiune: 4.0