Парсер і конструктор URL

Класи Url, UrlImmutable і UrlScript дають змогу легко керувати, розбирати і маніпулювати URL-адресами.

Встановлення та вимоги

Url

Клас Nette\Http\Url дає змогу легко працювати з URL та його окремими компонентами, які показані на цій діаграмі:

scheme user password host  port  path    query fragment
 |   |   |    |   |    |      |    |
/--\  /--\ /------\ /-------\ /--\/----------\ /--------\ /----\
http://john:xyz%2A12@nette.org:8080/en/download?name=param#footer
\______\__________________________/
  |        |
 hostUrl    authority

Генерація URL інтуїтивно зрозуміла:

use Nette\Http\Url;

$url = new Url;
$url->setScheme('https')
	->setHost('localhost')
	->setPath('/edit')
	->setQueryParameter('foo', 'bar');

echo $url; // 'https://localhost/edit?foo=bar'

Ви також можете розібрати URL і потім маніпулювати ним:

$url = new Url(
	'http://john:xyz%2A12@nette.org:8080/en/download?name=param#footer',
);

Для отримання або зміни окремих компонентів URL доступні такі методи:

Setter Getter Повернуте значення
setScheme(string $scheme) getScheme(): string 'http'
setUser(string $user) getUser(): string 'john'
setPassword(string $password) getPassword(): string 'xyz*12'
setHost(string $host) getHost(): string 'nette.org'
setPort(int $port) getPort(): ?int 8080
  getDefaultPort(): ?int 80
setPath(string $path) getPath(): string '/en/download'
setQuery(string|array $query) getQuery(): string 'name=param'
setFragment(string $fragment) getFragment(): string 'footer'
  getAuthority(): string 'nette.org:8080'
  getHostUrl(): string 'http://nette.org:8080'
  getAbsoluteUrl(): string повний URL

Попередження: Працюючи з URL-адресою, отриманою з HTTP-запиту, майте на увазі, що вона не міститиме фрагмент, оскільки браузер не надсилає його на сервер.

Ми також можемо працювати з окремими параметрами запиту, використовуючи:

Setter Getter
setQuery(string|array $query) getQueryParameters(): array
setQueryParameter(string $name, $val) getQueryParameter(string $name)

Метод getDomain(int $level = 2) повертає праву або ліву частину хоста. Ось як це працює, якщо хост – www.nette.org:

getDomain(1) 'org'
getDomain(2) 'nette.org'
getDomain(3) 'www.nette.org'
getDomain(0) 'www.nette.org'
getDomain(-1) 'www.nette'
getDomain(-2) 'www'
getDomain(-3) ''

Клас Url реалізує інтерфейс JsonSerializable і має метод __toString(), щоб об'єкт можна було роздрукувати або використати в даних, що передаються в json_encode().

echo $url;
echo json_encode([$url]);

Метод isEqual(string|Url $anotherUrl): bool перевіряє, чи ідентичні два URL.

$url->isEqual('https://nette.org');

UrlImmutable

Клас Nette\Http\UrlImmutable є незмінною альтернативою класу Url (так само, як у PHP DateTimeImmutable є незмінною альтернативою DateTime). Замість сеттерів він має так звані withers, які не змінюють об'єкт, а повертають нові екземпляри зі зміненим значенням:

use Nette\Http\UrlImmutable;

$url = new UrlImmutable(
	'http://john:xyz%2A12@nette.org:8080/en/download?name=param#footer',
);

$newUrl = $url
	->withUser('')
	->withPassword('')
	->withPath('/en/');

echo $newUrl; // 'http://nette.org:8080/en/?name=param#footer'

Для отримання або зміни окремих компонентів URL доступні такі методи:

Wither Getter Повернуте значення
withScheme(string $scheme) getScheme(): string 'http'
withUser(string $user) getUser(): string 'john'
withPassword(string $password) getPassword(): string 'xyz*12'
withHost(string $host) getHost(): string 'nette.org'
withPort(int $port) getPort(): ?int 8080
  getDefaultPort(): ?int 80
withPath(string $path) getPath(): string '/en/download'
withQuery(string|array $query) getQuery(): string 'name=param'
withFragment(string $fragment) getFragment(): string 'footer'
  getAuthority(): string 'nette.org:8080'
  getHostUrl(): string 'http://nette.org:8080'
  getAbsoluteUrl(): string повний URL

Ми також можемо працювати з окремими параметрами запиту, використовуючи:

Wither Getter
withQuery(string|array $query) getQueryParameters(): array
withQueryParameter(string $name, $val)   getQueryParameter(string $name)

Метод getDomain(int $level = 2) працює так само, як і метод у Url. Метод withoutUserInfo() видаляє user і password.

Клас UrlImmutable реалізує інтерфейс JsonSerializable і має метод __toString(), щоб об'єкт можна було роздрукувати або використати в даних, що передаються в json_encode().

echo $url;
echo json_encode([$url]);

Метод isEqual(string|Url $anotherUrl): bool перевіряє, чи ідентичні два URL.

UrlScript

Клас Nette\Http\UrlScript є нащадком класу UrlImmutable і додатково розрізняє ці логічні частини URL:

   baseUrl  basePath relativePath relativeUrl
    |     |    |        |
/---------------/-----\/--------\---------------------------\
http://nette.org/admin/script.php/pathinfo/?name=param#footer
        \_______________/\________/
            |       |
         scriptPath    pathInfo

Для отримання цих частин доступні такі методи:

Getter Повернуте значення
getScriptPath(): string '/admin/script.php'
getBasePath(): string '/admin/'
getBaseUrl(): string 'http://nette.org/admin/'
getRelativePath(): string 'script.php'
getRelativeUrl(): string 'script.php/pathinfo/?name=param#footer'
getPathInfo(): string '/pathinfo/'

Ми не створюємо об'єкти UrlScript безпосередньо, але метод Nette\Http\Request::getUrl() повертає його.

версію: 4.0