Nette
Database

plast podatkovne baze
za PHP

Jedro zbirke podatkov

Nette Database Core je abstraktni sloj za podatkovno bazo in zagotavlja osnovne funkcionalnosti. Je ovoj okoli PDO in zagotavlja osnovne funkcionalnosti.

Raziskovalec zbirke podatkov

Nette Database Explorer bistveno poenostavi pridobivanje podatkov iz podatkovne zbirke brez pisanja poizvedb SQL. Uporablja učinkovite poizvedbe in ne posreduje nepotrebnih podatkov.

Več kot 15 let

Nette razvijamo že več kot 15 let - in še vedno štejemo! Knjižnice, ki jih zagotavljamo, so zato zelo zrele, stabilne in široko uporabljene. Zaupajo jim številne svetovne korporacije, na nas pa se zanašajo tudi številna pomembna spletna mesta. Kdo uporablja in zaupa Nette?

Podprti strežniki

Podprti so ti strežniki zbirke podatkov:

Strežnik zbirke podatkov Ime DSN Podpora jedra Podpora raziskovalca
MySQL (>= 5.1) mysql DA DA
PostgreSQL (>= 9.0) pgsql DA DA
Sqlite 3 (>= 3.8) sqlite DA DA DA
Oracle oci DA  
MS SQL (PDO_SQLSRV) sqlsrv DA DA  
MS SQL (PDO_DBLIB) mssql DA  
ODBC odbc DA