Práce se souborovým systémem

Nette\Utils\FileSystem je statická třída s užitečnými funkcemi pro práci se souborovým systémem.

createDir(string $dir, int $mode=0777): void

Vytvoří adresář $dir, pokud neexistuje. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

copy(string $source, string $destination, bool $overwrite=true): void

Zkopíruje soubor nebo adresář $source do cílového adresáře $destination. Ve výchozím nastavení přepisuje existující soubory a adresáře. S parametrem $overwrite nastaveným na hodnotou false vyvolá výjimku Nette\InvalidStateException, pokud cílový soubor nebo adresář $destination existuje. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

delete(string $path): void

Smaže soubor nebo adresář $path. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

rename(string $name, string $newName, bool $overwrite=true): void

Přejmenuje nebo přesune soubor či adresář $name. Ve výchozím nastavení přepisuje existující soubory a adresáře. S parametrem $overwrite nastaveným na hodnotou false vyvolá výjimku Nette\InvalidStateException, pokud cílový soubor nebo adresář $newName existuje. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

write(string $file, string $content, int $mode=0666): void

Zapíše řetezec $content do souboru $file. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

read(string $file): string

Vrátí obsah souboru $file. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

isAbsolute(string $path): bool

Zjištuje zda je cesta $path absolutní.

use Nette\Utils\FileSystem;

FileSystem::isAbsolute('../backup'); // false
FileSystem::isAbsolute('/backup'); // true
FileSystem::isAbsolute('C:/backup'); // true