Práce s callbacky

Nette\Utils\Callback je statická třída s funkcemi pro práci s PHP callbacky.

Všechny příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\Callback;

check($callable, bool $syntax = false): callable

Zkontroluje, zda proměnná $callable může být volána jako funkce. Jinak vyhodí Nette\InvalidArgumentException. Pokud je $syntax nastavena na hodnotu true, funkce jen ověří, že $callable má strukturu callbacku, ale neověřuje, zda daná třída nebo metoda skutečně existuje.

Callback::check('trim'); // nevyhodí výjimku
Callback::check(['NonExistentClass', 'method']); // vyhodí Nette\InvalidArgumentException
Callback::check(['NonExistentClass', 'method'], true); // nevyhodí výjimku
Callback::check(function () {}); // nevyhodí výjimku
Callback::check(null); // vyhodí Nette\InvalidArgumentException

closure($callable): Closure

(nebo closure($classOrObject, $method): Closure)

Převede PHP callback na objekt Closure.

$trimmer = Callback::closure('trim');
echo $trimmer(' hello '); // 'hello'

Od PHP 7.1 používejte nativní Closure::fromCallable.

invoke($callable, …$args): mixed

Zavolá $callable a předá mu následující parametery jako argumenty a vrátí jím vrácenou hodnotu..

Pokud není callback platný, vyhodí Nette\InvalidArgumentException, na rozdíl od call_user_func, který jen vygeneruje varování.

$callback = 'trim';
echo Callback::invoke($callback, ' hello '); // 'hello'

Od PHP 7.0 používejte nativní $callback($arg, ...).

invokeArgs($callable, array $args = [])mixed

Zavolá $callable s argumenty $args a vrátí jím vrácenou hodnotu..

Pokud není callback platný, vyhodí Nette\InvalidArgumentException, na rozdíl od call_user_func, který jen vygeneruje varování.

$callback = 'trim';
echo Callback::invoke($callback, [' hello ']); // 'hello'

Od PHP 7.0 používejte nativní $callback(...$args).

toString($callable): string

Převede PHP callback do textové formy.

echo Callback::toString('trim'); // trim
echo Callback::toString(['MyClass', 'method']); // MyClass::method

toReflection($callable): ReflectionMethod|ReflectionFunction

Vrací reflexi pro metodu nebo funkci v PHP callbacku.

isStatic($callable): bool

Zjišťuje, zda je PHP callback funkcí nebo statickou metodou.

echo Callback::isStatic('trim'); // true
echo Callback::isStatic(['MyClass', 'method']); // true
echo Callback::isStatic([$obj, 'method']); // false
echo Callback::isStatic(function () {}); // false