Funcții de apelare

Nette\Utils\Callback este o clasă statică, care conține funcții pentru lucrul cu callback-urile PHP.

Instalare:

composer require nette/utils

Toate exemplele presupun că este definit următorul alias de clasă:

use Nette\Utils\Callback;

check($callable, bool $syntax=false): callable

Verifică dacă $callable este un callback PHP valid. În caz contrar, aruncă Nette\InvalidArgumentException. Dacă $syntax este setat la true, funcția verifică doar dacă $callable are o structură validă pentru a fi utilizată ca callback, dar nu verifică dacă clasa sau metoda există efectiv. Returnează $callable.

Callback::check('trim'); // fără excepție
Callback::check(['NonExistentClass', 'method']); // aruncă Nette\InvalidArgumentException
Callback::check(['NonExistentClass', 'method'], true); // nicio excepție
Callback::check(function () {}); // nicio excepție
Callback::check(null); // aruncă Nette\InvalidArgumentException

toString($callable): string

Convertește callback-ul PHP în formă textuală. Clasa sau metoda poate să nu existe.

Callback::toString('trim');        // 'trim'
Callback::toString(['MyClass', 'method']); // 'MyClass::method'

toReflection($callable): ReflectionMethod|ReflectionFunction

Returnează reflectarea metodei sau a funcției utilizate în callback-ul PHP.

$ref = Callback::toReflection('trim');
// $ref este ReflectionFunction('trim')

$ref = Callback::toReflection(['MyClass', 'method']);
// $ref este ReflectionMethod('MyClass', 'method')

isStatic($callable): bool

Verifică dacă callback-ul PHP este o funcție sau o metodă statică.

Callback::isStatic('trim');        // true
Callback::isStatic(['MyClass', 'method']); // true
Callback::isStatic([$obj, 'method']);   // false
Callback::isStatic(function () {});    // false

unwrap(Closure $closure): callable|array

Desfășoară închiderea creată de Closure::fromCallable.

$closure = Closure::fromCallable(['MyClass', 'method']);
Callback::unwrap($closure);   // ['MyClass', 'method']
versiune: 4.0