Pomocné metody

Nette\Utils\Helpers je statická třída s užitečnými funkcemi nezařazenými do jiných tříd nástrojů dostupná od nette/utils 3.1.

Instalace:

composer require nette/utils

Všechny příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\Helpers;

capture(callable $cb): string

Vykoná callback a vrátí zachycený výstup jako řetězec.

$res = Helpers::capture(function () use ($template) {
	$template->render();
});

getLastError(): string

Vrací poslední chybu v PHP nebo prázdný řetězec.

echo Helpers::getLastError();

falseToNull(mixed $val): mixed

Převádí false na null, jiné hodnoty nemění.

echo Helpers::falseToNull(false); // null
echo Helpers::falseToNull(123); // 123

getSuggestion(string[] $possibilities, string $value): ?string

Z nabízených možností $possibilities hledá tu, která je nejpodobnější k $value, ale ne stejná.

echo Helpers::getSuggestion(['foo', 'bar', 'baz'], 'fo'); // 'foo'