Reflectarea PHP

Nette\Utils\Reflection este o clasă statică cu funcții utile pentru reflecția PHP. Scopul său este de a corecta defectele din clasele native și de a unifica comportamentul în diferite versiuni ale PHP.

Instalare:

composer require nette/utils

Toate exemplele presupun că este definit următorul alias de clasă:

use Nette\Utils\Reflection;

areCommentsAvailable(): bool

Află dacă reflecția are acces la comentariile PHPdoc. Este posibil ca comentariile să nu fie disponibile din cauza cache-ului opcode, a se vedea, de exemplu, directiva opcache.save-comments.

expandClassName(string $name, ReflectionClass $context)string

Extinde $name a clasei la numele complet în contextul $context, adică în contextul spațiului său de nume și al aliasurilor definite. Astfel, returnează modul în care parserul PHP ar înțelege $name dacă ar fi scris în corpul $context.

namespace Foo;
use Bar;

class DemoClass
{
	// new Bar, new Baz
}

$context = new ReflectionClass(Foo\DemoClass::class);
Reflection::expandClassName('Bar', $context); // 'Bar'
Reflection::expandClassName('Baz', $context); // 'Foo\Baz'

getMethodDeclaringMethod(ReflectionMethod $method): ReflectionMethod

Returnează o reflectare a unei metode care conține o declarație $method. De obicei, fiecare metodă este o declarație proprie, dar corpul metodei poate fi, de asemenea, în trăsătură și sub un nume diferit.

Deoarece PHP nu oferă suficiente informații pentru a determina declarația reală, Nette utilizează propria euristică, care ar trebui să fie fiabilă.

trait DemoTrait
{
	function foo()
	{
	}
}


class DemoClass
{
	use DemoTrait {
		DemoTrait::foo as foo2;
	}
}


$method = new ReflectionMethod('DemoClass::foo2');
Reflection::getMethodDeclaringMethod($method); // ReflectionMethod('DemoTrait::foo')

getPropertyDeclaringClass(ReflectionProperty $prop): ReflectionClass

Returnează o reflectare a unei clase sau trăsături care conține o declarație a proprietății $prop. Proprietatea poate fi, de asemenea, declarată în trăsătură.

Deoarece PHP nu oferă suficiente informații pentru a determina declarația reală, Nette utilizează propriile euristici, care nu sunt fiabile.

trait DemoTrait
{
	public $foo;
}


class DemoClass
{
	use DemoTrait;
}

$prop = new ReflectionProperty(DemoClass::class, 'foo');
Reflection::getPropertyDeclaringClass($prop); // ReflectionClass('DemoTrait')

isBuiltinType(string $type)bool

Determină dacă $type este un tip încorporat în PHP. În caz contrar, este numele clasei.

Reflection::isBuiltinType('string'); // true
Reflection::isBuiltinType('Foo');    // false

Utilizați Nette\Utils\Validator::isBuiltinType().

toString($reflection): string

Convertește o reflecție într-un șir de caractere lizibil pentru oameni.

$func = new ReflectionFunction('func');
echo Reflection::toString($func); // 'func()'

$class = new ReflectionClass('DemoClass');
echo Reflection::toString($class); // 'DemoClass'

$method = new ReflectionMethod('DemoClass', 'foo');
echo Reflection::toString($method); // 'DemoClass::foo()'

$param = new ReflectionParameter(['DemoClass', 'foo'], 'param');
echo Reflection::toString($param); // '$param in DemoClass::foo()'

$prop = new ReflectionProperty('DemoClass', 'foo');
echo Reflection::toString($prop); // 'DemoClass::$foo'
versiune: 4.0