Mail

odesílání
emailů

Odesílání e-mailů

Chystáte se odesílat e-maily, například newslettery nebo potvrzení objednávek? Nette Framework poskytuje potřebné nástroje s velmi příjemným API. Ukážeme si:

 • jak e-mail vytvořit včetně příloh
 • jak ho odeslat
 • jak spojit e-maily a šablony

Instalace:

composer require nette/mail

Vytvoření e-mailu

E-mail je objektem třídy Nette\Mail\Message. Vytvoříme jej třeba takto:

$mail = new Nette\Mail\Message;
$mail->setFrom('Franta <franta@example.com>')
	->addTo('petr@example.com')
	->addTo('jirka@example.com')
	->setSubject('Potvrzení objednávky')
	->setBody("Dobrý den,\nvaše objednávka byla přijata.");

Všechny zadávané parametry musí být v UTF-8.

Kromě uvedení příjemce metodou addTo() lze uvést i příjemce kopie addCc(), nebo příjemce skryté kopie addBcc(). Ve všech těchto metodách včetně setFrom() můžeme adresáta zapsat třemi způsoby:

$mail->setFrom('franta@example.com');
$mail->setFrom('franta@example.com', 'Franta');
$mail->setFrom('Franta <franta@example.com>');

Tělo e-mailu zapsaného v HTML se předává metodou setHtmlBody():

$mail->setHtmlBody('<p>Dobrý den,</p><p>vaše objednávka byla přijata.</p>');

Textovou alternativu nemusíte vytvářet, Nette ji vygeneruje automaticky za vás. A pokud e-mail nemá nastavený subjekt, pokusí se jej převzít z elementu <title>.

Do HTML těla lze také neobyčejně snadno vkládat obrázky. Stačí jako druhý parametr předat cestu, kde se obrázky fyzicky nacházejí, a Nette je automaticky zahrne do e-mailu:

// automaticky přidá /path/to/images/background.gif do e-mailu
$mail->setHtmlBody(
	'<b>Hello</b> <img src="background.gif">',
	'/path/to/images'
);

Algoritmus vkládající obrázky vyhledává tyto vzory: <img src=...>, <body background=...>, url(...) uvnitř HTML atributu style a speciální syntaxi [[...]].

Může být odesílání e-mailů ještě jednodušší?

E-mail je něco jako pohlednice. Nikdy e-mailem neposílejte hesla ani jiné přístupové údaje.

Přílohy

Do e-mailu lze samozřejmě vkládat přílohy. Slouží k tomu metoda addAttachment(string $file, string $content = null, string $contentType = null).

// vloží do e-mailu soubor /path/to/example.zip pod názvem example.zip
$mail->addAttachment('/path/to/example.zip');

// vloží do e-mailu soubor /path/to/example.zip pojmenovaný info.zip
$mail->addAttachment('info.zip', file_get_contents('/path/to/example.zip'));

// vloží do e-mailu soubor example.txt s obsahem "Hello John!"
$mail->addAttachment('example.txt', 'Hello John!');

Šablony

Pokud posíláte HTML e-maily, přímo se nabízí je zapisovat v šablonovacím systému Latte. Jak na to?

$latte = new Latte\Engine;
$params = [
	'orderId' => 123,
];

$mail = new Nette\Mail\Message;
$mail->setFrom('Franta <franta@example.com>')
	->addTo('petr@example.com')
	->setHtmlBody(
		$latte->renderToString('/path/to/email.latte', $params),
		'/path/to/images'
	);

Soubor email.latte:

<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Potvrzení objednávky</title>
	<style>
	body {
		background: url("background.png")
	}
	</style>
</head>
<body>
	<p>Dobrý den,</p>

	<p>Vaše objednávka číslo {$orderId} byla přijata.</p>
</body>
</html>

Nette automaticky vloží všechny obrázky, nastaví subject podle elementu <title> a vygeneruje textovou alternativu k HTML.

Použití v Nette Application

Pokud e-maily používáte společeně s Nette Application, tj. s presentery, můžete chtít v šablonách vytvářet odkazy pomocí atributu n:href nebo značky {link}. Ty Latte v základu nezná, ale je velmi snadné je doplnit. Vytvářet odkazy umí objekt Nette\Application\LinkGenerator, ke kterému se dostanete tak, že si jej necháte předat pomocí dependency injection:

use Nette;

class MailSender
{
	/** @var Nette\Application\LinkGenerator */
	private $linkGenerator;

	/** @var Nette\Application\UI\ITemplateFactory */
	private $templateFactory;

	public function __construct(
		Nette\Application\LinkGenerator $linkGenerator,
		Nette\Application\UI\ITemplateFactory $templateFactory
	)
	{
		$this->linkGenerator = $linkGenerator;
		$this->templateFactory = $templateFactory;
	}

	private function createTemplate()
	{
		$template = $this->templateFactory->createTemplate();
		$template->getLatte()->addProvider('uiControl', $this->linkGenerator);
		return $template;
	}

	public function createEmail()
	{
		$template = $this->createTemplate();
		$html = $template->renderToString('/path/to/email.latte', $params);

		$mail = new Nette\Mail\Message;
		$mail->setHtmlBody($html);
		// ...
		return $mail;
	}
}

V šabloně potom vytváříme odkazy tak, jak jsme zvyklí. Všechny odkazy vytvořene přes LinkGenerator budou absolutní.

<a n:href="Presenter:action">Odkaz</a>

Odeslání e-mailu

Mailer je třída zajišťující odesílání e-mailů. Implementuje rozhraní Nette\Mail\IMailer a k dispozici je několik předpřipravených mailerů, které si představíme.

Framework automaticky přidává do DI kontejneru službu typu Nette\Mail\IMailer sestavenou na základě konfigurace, a ke které se dostanete tak, že si ji necháte předat pomocí dependency injection.

SendmailMailer

Výchozí mailer je SendmailMailer, který používá PHP funkci mail. Příklad použití:

$mailer = new Nette\Mail\SendmailMailer;
$mailer->send($mail);

Pokud chcete nastavit returnPath a server vám ho pořád přepisuje, použijte $mailer->commandArgs = '-fMuj@email.cz'.

SmtpMailer

K odeslání pošty přes SMTP server slouží SmtpMailer.

$mailer = new Nette\Mail\SmtpMailer([
	'host' => 'smtp.gmail.com',
	'username' => 'franta@gmail.com',
	'password' => '*****',
	'secure' => 'ssl',
]);
$mailer->send($mail);

Pokud neuvedete host, použije se hodnota z php.ini. V poli lze uvést další tyto klíče:

 • port – pokud není nastaven, použije se výchozí 25 nebo 465 pro ssl
 • context – umožňuje nastavit SSL context options pro spojení
 • timeout – timeout pro SMTP spojení
 • persistent – použít persistent spojení
 • clientHost – nastavení hlavičky Host klienta

FallbackMailer

E-maily přímo neodesílá, ale odesílání zprostředkovává přes sadu mailerů. V případě, že jeden mailer selže, zopakuje pokus u dalšího. Pokud selže i poslední, začíná znovu od prvního.

$mailer = new Nette\Mail\FallbackMailer([
	$smtpMailer,
	$backupSmtpMailer,
	$sendmailMailer
]);
$mailer->send($mail);

Jako další parametry v konstruktoru můžeme uvést počet opakování a čekací dobu v milisekundách.

Konfigurace

Přehled konfiguračních voleb pro Nette Mail.

Pro odesílání e-mailů se standardně používá mailer Nette\Mail\SendmailMailer, který se dále nekonfiguruje. Můžeme jej však přepnout na Nette\Mail\SmtpMailer:

mail:
	# použije SmtpMailer
	smtp: true    # (bool) výchozí je false

	host: ...    # (string)
	port: ...    # (int)
	username: ...  # (string)
	password: ...  # (string)
	timeout: ...   # (int)
	secure: ...   # (ssl|tls|null) výchozí je null
	clientHost: ... # (string) výchozí je $_SERVER['HTTP_HOST']
	persistent: ... # (bool) výchozí je false

	# kontext pro připojení k SMTP serveru, viz stream_context_create()
	context:     # (array) výchozí je stream_context_get_default()
verze: 4.0 3.x 2.x