Dependency Injection

Dependency Injection je návrhový vzor, který zásadně změní váš pohled na kód a vývoj. Otevře vám cestu do světa čistě navržených a udržitelných aplikací.

Nette DI

Balíček nette/di poskytuje nesmírně pokročilý kompilovaný DI kontejner pro PHP.

verze: 3.x 2.x