Nette HTTP

Пакетът nette/http включва HTTP заявки и отговори, обработка на сесии, анализ и конструиране на URL адреси.

Инсталиране на

Изтеглете и инсталирайте пакета с помощта на Composer:

composer require nette/http
версия: 4.0