Εφαρμογή Nette

Το πακέτο nette/application αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών ιστού.

Εγκατάσταση

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το πακέτο χρησιμοποιώντας το Composer:

composer require nette/application
έκδοση συμβατό με PHP
Nette Application 4.0 PHP 8.1 – 8.3
Nette Application 3.2 PHP 8.1 – 8.3
Nette Application 3.1 PHP 7.2 – 8.3
Nette Application 3.0 PHP 7.1 – 8.0
Nette Application 2.4 PHP 5.6 – 8.0

Ισχύει για τις τελευταίες εκδόσεις διορθώσεων.

έκδοση: 4.0