NEON funkciók

A NEON egy emberbarát adatszerializációs nyelv. A Nette-ben a konfigurációs fájlokhoz használják. Nette\Neon\Neon egy statikus osztály a NEON-nal való munkához.

Ismerje meg a NEON formátumot és próbálja ki.

A következő példák ezeket az álneveket használják:

use Nette\Neon\Neon;

Telepítés

Töltse le és telepítse a csomagot a Composer segítségével:

composer require nette/neon

A neon-lint konzolparanccsal ellenőrizheti a *.neon fájlokban található szintaxis hibákat:

vendor/bin/neon-lint <path>

encode(mixed $value, bool $blockMode=false, string $indentation="\t")string

Visszaadja a $value fájlt NEON-ra konvertálva. A $blockMode paraméterként átadható a true, ami többsoros kimenetet hoz létre. A $indentation paraméter megadja a behúzáshoz használt karaktereket (alapértelmezett a tabulátor).

Neon::encode($value); // Visszaadja a NEON-ra konvertált $value-t.
Neon::encode($value, true); // Visszaadja a többsoros NEON-ba konvertált $value-t

A encode() metódus hiba esetén a Nette\Neon\Exception értéket dobja.

try {
	$neon = Neon::encode($value);
} catch (Nette\Neon\Exception $e) {
	// Kivételkezelés
}

decode(string $neon): mixed

Átalakítja a megadott NEON-t PHP-értékké.

Visszaad skalárokat, tömböket, dátumot DateTimeImmutable objektumként, entitásokat pedig Nette\Neon\Entity objektumként.

Neon::decode('hello: world'); // Visszaad egy tömböt ['hello' => 'world']

A decode() metódus hiba esetén Nette\Neon\Exception dob.

try {
	$value = Neon::decode($neon);
} catch (Nette\Neon\Exception $e) {
	// Kivételkezelés
}

decodeFile(string $file)mixed

Átalakítja a fájl tartalmát NEON-ról PHP-ra, és eltávolítja a BOM-ot.

Neon::decodeFile('config.neon');

A decodeFile() módszer hiba esetén a Nette\Neon\Exception értéket dobja.

verzió: 3.4