Lokalizace

Lokalizace znamená přizpůsobení software pro různé jazyky, regionální rozdíly a technické požadavky cílového trhu.

Pokud programujete vícejazyčnou aplikaci, budete nejspíš potřebovat stejnou stránku nebo formulář vykreslit v různých jazykových mutacích. Nette Framework disponuje rozhraním pro překlad. Stačí si vytvořit tzv. překladač, což je objekt implementující rozhraní Nette\Localization\ITranslator. Rozhraní má jedinou metodu translate().

class MyTranslator implements Nette\Localization\ITranslator
{
  /**
   * Translates the given string.
   */
  public translate($message, int $count = null): string
  {
    return ...;
  }
}

Nette neobsahuje výchozí implementaci pro ITranslator. Můžeme ovšem sáhnout po hotových řešeních, které najdete třeba na Componette.

Překlad formulářů

Formuláře i jednotlivé formulářové prvky mají metodu setTranslator(), kterou lze nastavit překladač.

$translator = new MyTranslator;
$form->setTranslator($translator); // nastavíme jej do formuláře

Od této chvíle se nejen všechny popisky, ale i všechny chybové hlášky nebo položky select boxů transparentně přeloží do jiného jazyka.

U jednotlivých formulářových prvků je přitom možné nastavit jiný překladač nebo překládání úplně vypnout hodnotou null:

$form->addSelect('carModel', 'Model:', $cars)
  ->setTranslator(null);

Překlad šablon

Šabloně lze také nastavit překladač metodou setTranslator(), například v presenteru:

protected function beforeRender(): void
{
  ...
  $this->template->setTranslator($translator);
}

Poté budou překládány všechny výrazy v podtržítkovém makru:

<li><a href="basket">{_'Košík'}</a> {_$item}

Makro je volitelně párové:

<li><a href="order">{_}Objednávka{/_}</a>