Šablony

Nette používá šablonovací systém Latte. Jednak proto, že jde o nejlépe zabezpečený šablonovací systém pro PHP, a zároveň také systém nejintuitivnější. Nemusíte se učit mnoho nového, vystačíte si se znalostí PHP a několika značek.

Je obvyklé, že stránka se složí ze šablony layoutu + šablony dané akce. Takhle třeba může vypadat šablona layoutu, všimněte si bloků {block} a značky {include}:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>{block title}My App{/block}</title>
</head>
<body>
	<header>...</header>
	{include content}
	<footer>...</footer>
</body>
</html>

A tohle bude šablona akce:

{block title}Homepage{/block}

{block content}
<h1>Homepage</h1>
...
{/block}

Ta definuje blok content, který se vloží na místo {include content} v layoutu, a také re-definuje blok title, kterým přepíše {block title} v layoutu. Zkuste si představit výsledek.

Hledání šablon

Cestu k šablonám odvodí presenter podle jednoduché logiky. Zkusí, zda existuje jeden z těchto souborů umístěných relativně od adresáře s třídou presenteru, kde <Presenter> je název aktuálního presenteru a <view> je název aktuální akce:

 • templates/<Presenter>/<view>.latte
 • templates/<Presenter>.<view>.latte

Pokud šablonu nenajde, je odpovědí chyba 404.

Můžete také změnit view pomocí $this->setView('jineView'). Nebo místo dohledávání přímo určit jméno souboru se šablonou pomocí $this->template->setFile('/path/to/template.latte').

Soubory, kde se dohledávají šablony, lze změnit překrytím metody formatTemplateFiles(), která vrací pole možných názvů souborů.

Layout se očekává v těchto souborech:

 • templates/<Presenter>/@<layout>.latte
 • templates/<Presenter>.@<layout>.latte
 • templates/@<layout>.latte layout společný pro více presenterů

Kde <Presenter> je název aktuálního presenteru a <layout> je název layoutu, což je standardně 'layout'. Název lze změnit pomocí $this->setLayout('jinyLayout'), takže se budou zkoušet soubory @jinyLayout.latte.

Můžete také přímo určit jméno souboru se šablonou layoutu pomocí $this->setLayout('/path/to/template.latte'). Pomocí $this->setLayout(false) se dohledávání layoutu vypne.

Soubory, kde se dohledávají šablony layoutu, lze změnit překrytím metody formatLayoutTemplateFiles(), která vrací pole možných názvů souborů.

Proměnné v šabloně

Proměnné do šablony předáváme tak, že je zapisujeme do $this->template. Třeba takto vytvoříme proměnnou $article:

$this->template->article = $this->articles->getById($id);

Pomocí $this->template->getLatte() získáte přístup k objektu Latte\Engine a můžete nastavovat filtry apod.

Výchozí proměnné

Presentery a komponenty předávají do šablon několik užitečných proměnných automaticky:

 • $basePath je absolutní URL cesta ke kořenovému adresáři (např. /eshop)
 • $baseUrl je absolutní URL ke kořenovému adresáři (např. http://localhost/eshop)
 • $user je objekt reprezentující uživatele
 • $presenter je aktuální presenter
 • $control je aktuální komponenta nebo presenter
 • $flashes pole zpráv zaslaných funkcí flashMessage()

Vytváření odkazů

V šabloně se vytvářejí odkazy na další presentery & akce tímto způsobem:

<a n:href="Product:show">detail produktu</a>

Atribut n:href je velmi šikovný pro HTML značky <a>. Chceme-li odkaz vypsat jinde, například v textu, použijeme {link}:

Adresa je: {link Homepage:default}

Více informací najdete v kapitole Vytváření odkazů URL.