Защита

Пакетът nette/security отговаря за удостоверяването на потребителите, контрола на достъпа и хеширането на пароли.

Инсталиране на

Изтеглете и инсталирайте пакета с помощта на Composer:

composer require nette/security
версия: 4.0