Ασφάλεια

Το πακέτο nette/security είναι υπεύθυνο για την πιστοποίηση χρηστών, τον έλεγχο πρόσβασης και τον κατακερματισμό κωδικών πρόσβασης.

Εγκατάσταση

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το πακέτο χρησιμοποιώντας το Composer:

composer require nette/security
έκδοση: 4.0