Statické třídy

StaticClass slouží pro označení statických tříd.

Instalace:

composer require nette/utils

Statické třídy, tedy třídy, které nejsou určené k vytváření instancí, můžete označit traitou Nette\StaticClass:

class Strings
{
	use Nette\StaticClass;
}
verze: 4.0 3.x