Konfiguriranje nadzora dostopa

Pregled možnosti konfiguracije za Nette Security.

Če ne uporabljate celotnega ogrodja, temveč samo to knjižnico, preberite, kako naložiti konfiguracijo.

V konfiguraciji lahko določite seznam uporabnikov in tako ustvarite preprost avtentikacijski program (Nette\Security\SimpleAuthenticator). Ker so gesla v konfiguraciji berljiva, je ta rešitev namenjena le za testne namene.

security:
	# prikazuje uporabniško ploščo v Tracy Baru?
	debugger: ... # (bool) privzeto true

	users:
		# ime: password
		johndoe: secret123

		# ime, geslo, vloga in drugi podatki, ki so na voljo v identiteti
		janedoe:
			password: secret123
			roles: [admin]
			data: ...

Opredelite lahko tudi vloge in vire ter tako ustvarite osnovo za avtorizator (Nette\Security\Permission):

security:
	roles:
		guest:
		registered: [guest] # registered podeduje od guest
		admin: [registered] # in admin podeduje od registered

	resources:
		article:
		comment: [article]  # resource podeduje od article
		poll:

Shranjevanje uporabnikov

Nastavite lahko način shranjevanja informacij o prijavljenem uporabniku:

security:
	authentication:
		# po kolikšnem času neaktivnosti bo uporabnik odjavljen.
		expiration: 30 minutes    # (niz) privzeto ni nastavljeno

		# kam shraniti informacije o prijavljenem uporabniku
		storage: session       # (session|cookie) privzeto je session

Če kot skladišče izberete cookie, lahko nastavite tudi naslednje možnosti:

security:
	authentication:
		# ime piškotka
		cookieName: userId      # (string) výchozí je userid

		# kateri gostitelji lahko prejmejo piškotek
		cookieDomain: 'example.com'  # (niz|domena)

		# omejitve pri dostopu do zahteve z navzkrižnim izvorom
		cookieSamesite: None     # (Strict|Lax|None) privzeta vrednost je Lax

Storitve DI

Te storitve so dodane vsebniku DI:

Ime Vrsta Opis
security.authenticator Nette\Security\Authenticator authenticator
security.authorizator Nette\Security\Authorizator authorizer
security.passwords Nette\Security\Passwords geslo hashing
security.user Nette\Security\User trenutni uporabnik
security.userStorage Nette\Security\UserStorage shranjevanje
različica: 4.0